Runway Nieruchomości

Dlaczego umowa na wyłączność jest najlepszym rozwiązaniem?

W życiu tak już jest, że ciągle trzeba wybierać...

Decydując się na współpracę z pośrednikiem w obrocie nieruchomościami musisz wybrać rodzaj umowy na jaki się zdecydujesz. W zasadzie funkcjonują dwa typy umów:

 • umowa otwarta,
 • umowa na wyłączność.

Możesz zrobić tak jak większość i wybrać umowę otwartą...

Możesz też zapoznać się z treścią tego artykułu, zastanowić się chwilę i... wybrać lepsze rozwiązanie!

O co w tym wszystkim chodzi?

Na polskim rynku nieruchomości zakorzenił się bardzo zły zwyczaj zawierania tzw. umów otwartych, które dają możliwość Zleceniodawcy jednoczesnego podpisywania umów z wieloma pośrednikami. Najczęściej też sam Zleceniodawca konkuruje z pośrednikami i szuka nabywcy na własną rękę. Klienci wychodzą z założenia, że dzięki temu szybciej sprzedadzą nieruchomość, bo przecież więcej osób jest zaangażowanych w proces sprzedaży. Nic bardziej mylnego...

Wynik takiego postępowania jest dokładnie odwrotny. Pośrednik promuje ofertę w sposób bardzo zachowawczy, nie eksponuje jej i nie przedstawia wszystkich detali z nią związanych, bo najzwyczajniej w świecie obawia się, że zbyt szczegółowa reklama może sprawić, że inni pośrednicy dotrą do jego Klienta i też podpiszą z nim umowę.

Wyobraź sobie, że angażujesz do sprzedaży pięciu pośredników. Wiesz, że tylko jednemu zapłacisz prowizję, albo żadnemu – jeśli samodzielnie sprzedasz nieruchomość. Paradoksalnie szanse pośrednika na otrzymanie prowizji są tym mniejsze, im lepiej zareklamuje nieruchomość. Czy takie działanie ma sens?

Powyższy problem bez wątpienia rozwiązuje umowa pośrednictwa na wyłączność. Wtedy pośrednik ma gwarancję, że otrzyma wynagrodzenie jeśli swoją pracę wykona dobrze, skutecznie poprowadzi proces sprzedaży i doprowadzi do zawarcia transakcji. Nie ma obaw, że inni pośrednicy podbiorą mu ofertę. Angażuje duże środki w reklamę, bardzo dobrze eksponuje ofertę i przedstawia wszystkim zainteresowanym. Udostępnia ją też innym biurom, które swoją prowizję otrzymają od klienta kupującego. I właśnie tutaj tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją, w której nad jedną ofertą w sposób efektywny pracuje kilku, często kilkudziesięciu pośredników!

Nie dziwi więc fakt, że na najbardziej rozwiniętych rynkach nieruchomości w krajach Europy Zachodniej i w USA umowy na wyłączność są powszechnie obowiązującym standardem. Dziwne niestety jest to, że u nas panują inne standardy...Poniżej przedstawiam główne cechy charakteryzujące umowy otwarte i umowy na wyłączność.


Umowa otwarta:

 • możliwość jednoczesnego zamówienia usługi u wielu pośredników, 
 • znaczne pogorszenie skuteczność sprzedaży nieruchomości,
 • sprzedaż nieruchomości przypomina loterię (w dużym stopniu zależy od przypadku, a nie od faktycznego zaangażowania pośrednika),
 • z w/w powodu żaden pośrednik przy umowach otwartych nie angażuje się w pełni finansowo i czasowo w realizację usługi,
 • pośrednik nie ma pewności co do sensu pełnej i wyczerpującej promocji nieruchomości,
 • pośrednik nie może w pełni reprezentować interesów Sprzedającego, bo przecież w każdej chwili może się okazać, że oferta jest już nieaktualna,
 • oferty są kopiowane i powielają się na portalach ogłoszeniowych, co u potencjalnych Kupujących wywołuje wrażenie, że nieruchomość jest mało atrakcyjna, Klienci doszukują się wad, co potem rzutuje na niską cenę nieruchomości,
 • występuje ryzyko zapłacenia więcej niż jednej prowizji!


Umowa na wyłączność:

 • nakłada na pośrednika obowiązek szczególnej aktywności,
 • pośrednik inwestuje spore środki w reklamę i promocję Twojej oferty,
 • pośrednik bez obaw o utratę prowizji może informować w ogłoszeniach o dokładnej lokalizacji nieruchomości oraz podawać inne dane szczegółowe, co bardzo zachęca zainteresowanych do zapoznania się z ofertą,
 • pośrednik zastosuje pełen wachlarz możliwości marketingowych, promocyjnych i reklamowych,
 • pośrednik bezwzględnie reprezentuje interesy Sprzedającego,
 • pośrednicy oferty z umową na wyłączność traktują priorytetowo,
 • umowa zawsze jest umową terminową, co dodatkowo mobilizuje pośrednika do skuteczniejszej pracy,
 • pośrednik otrzymuje wynagrodzenie jeśli w czasie obowiązywania umowy nieruchomość zostanie sprzedana (nawet jeśli sam nie przyprowadzi Kupującego, wystarczy że Klient Kupujący znajdzie nieruchomość w wyniku działań pośrednika),
 • oferty na wyłączność zawsze są przekazywane do innych biur, dzięki czemu oferta dociera do znacznie większej liczby nabywców,
 • skuteczność i szybkość sprzedaży jest nieporównywalnie większa od ofert z umowami otwartymi.

Podsumowanie

Umowa pośrednictwa na wyłączność to najlepszy sposób zabezpieczenia (wspólnych) interesów Klienta i pośrednika! To forma współpracy, która wymaga od pośrednika najwyższych kwalifikacji i profesjonalnego podejścia do wykonywania swojego zawodu.


RUNWAY NIERUCHOMOŚCI  w profesjonalny i skorelowany sposób pracuje dla obydwu stron transakcji.


Sprzedającym pomagamy jak najszybciej doprowadzić do transakcji na możliwie najlepszych w danej chwili warunkach.


Nasz standard obsługi obejmuje

 • porządzenie efektywnego i perswazyjnego opisu nieruchomości
 • przygotowanie dokumentacji zdjęciowej
 • okresowe raportowanie działań wykonanych na rzecz Klienta
 • przejęcie obowiązków administracyjno - prawnych przygotowanie dokumentacji niezbędnej do sprzedaży
 • skompletowanie dokumentów niezbędnych do dokonania transakcji, poprzez weryfikację dokumentów posiadanych oraz wskazanie miejsca uzyskania pozostałych
 • sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
 • zamieszczenie oferty na blisko 30  portalach branżowych
 • prezentacje oferty obecnym oraz nowym Klientom biura
 • prezentacje nieruchomości osobom zainteresowanym jej nabyciem w terminach i w sposób uzgodniony z Zamawiającym
 • opiniowanie i konsultowanie treści umowy przedwstępnej sprzedaży
 • organizację umowy sprzedaży w doświadczonej i rzetelnej kancelarii notarialnej (na życzenie Klienta)
 • sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • przekazanie nieruchomości