RODO Runway Nieruchomości
Informacja RODO dla Klientów Runway Nieruchomości.
Szanowni Klienci,
W związku z wejściem w życie od dnia 25 maja 2018r Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że nasz model działania został w pełni dostosowany do przepisów.

Administrator przetwarzający Państwa dane osobowe:
RUNWAY Adam Wojnarowski 
39-100 Ropczyce ul. Wyszyńskiego 24
NIP 818 168 13 20Państwa dane otrzymaliśmy w wyniku wypełnienia formularza „formularz kontaktowy” przez stronę internetową www.runwaynieruchomosci.pl . Wysłanie takiego formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 Dane są przetwarzane w celu udzielenia pełnych informacji o ofertach nieruchomości o które Państwo zapytali, lub w celu nawiązania współpracy o którą Państwo prosili.
 W przypadku podpisania umowy pośrednictwa dane są przetwarzane w celu realizacji zlecenia zawartego w umowie tj. podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy zbycia, nabycia, najmu oraz ewentualnego procesu reklamacyjnego.

Podane dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom (które mają obowiązek stosować się do przepisów ochrony danych osobowych) współpracującym tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej.
Dane przechowywane są przez okres równy okresowi wykonywania umowy pośrednictwa oraz okresowi przedawnienia roszczeń wynikających z umowy pośrednictwa lub równy okresowi przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem umowy pośrednictwa wymaganemu przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa – w zależności, który z tych okresów jest dłuższy
Podając swoje dane osobowe macie Państwo prawo do :
* żądania dostępu do danych , ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przeniesienia danych
* Klienci Runway Nieruchomości mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu moich danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych
z poważaniem
zespół Runway Nieruchomości